Bedömning

Det nya upphandlingsavtalet är mycket långtgående, mätt i den li­beralisering som potentiellt skapas. Det hänger nu i avgörande grad på företagen om dessa möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut.

Exportörer som blivit föremål för fyra eller fler
dumpningsundersökningar 1994/95
Land Antal undersökningar
Kina 27
EU:s medlemsländer 17
Sydkorea 10
Indonesien 8
Japan 7
Thailand 7
USA 7
Ryssland 6
Brasilien 5
Taiwan 5
Mexiko 5
Hongkong 4
Kazachstan 4 ‘
Ukraina Källa: WTO 4