Långtgåend

Att så få länder anslutit sig beror naturligtvis främst på att libe- raliseringsåtagandena i avtalet uppfattats som alltför långtgående av Övriga medlemsländer. En annan orsak är säkert också att om­fattande administrativa resurser och en grundläggande infra­struktur krävs för att tillämpa avtalet. Dessa resurser saknas ofta i u-länder.

Antal AD-åtgärder i kraft den 1 juli 1995
USA 292
EU 157
Kanada 91
Australien 8 6
Mexiko 42
Turkiet 38
Nya Zeeland 22
Brasilien 18
övriga 55
Totalt 801
Källa: WTO